2016 №4

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлаш ва қабул қилинаётган қарорлар учун масъулиятини ошириш масалалари. Наманган ва Жиззах шаҳарларидаги давра суҳбатлари материалларидан

2016

4(48)

Б.4-8

Султонова Э.

Оммавий аxбoрoт вoситaлaри вa дaвлaт ҳoкимияти oргaнлaри ўртaсидaги мунoсaбaтлaрнинг устувoр жиҳaтлaрига оид

2016

4(48)

Б.9-11

Саидова Н.

Давлат органлари фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлиги – “электрон ҳукумат”нинг принципи сифатида

2016

4(48)

Б.12-14

Набиев Ф.

Ахборот хизматлари хабарлари – давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисидаги ахборотнинг муҳим манбаси

2016

4(48)

Б.15-17

Сафаров Н.,

Примов Ф.

“Ягона дарча” марказлари – давлат бошқаруви органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар билан ўзаро муносабатларида очиқлик ва шаффофликни таъминловчи восита

2016

4(48)

Б.18-20

Рўзиев З.

Тижорат сири соҳасидаги муносабатларнинг баъзи жиҳатларига доир

2016

4(48)

Б.21-23

Абдураҳмонов А.

Статистика маълумотлари – жамоатчиликни хабардор этиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш воситаси

2016

4(48)

Б.24-26

Турғунов О.

Миллий сайлов қонунчилигининг шаклланиши – демократик жараёнларнинг чуқурлашуви ифодаси

2016

4(48)

Б.30-33

Зокиров И.

Давлат бошқаруви – жамият қурилишининг мустаҳкам пойдевори

2016

4(48)

Б.34-37

Хасанова М.,

Исмоилов С.,

Азимбаева Ш.

Қонун устуворлиги – давлат бошқаруви органлари самарали фаолият юритишининг асоси

2016

4(48)

Б.38-41

Зулфиқоров Ш.

Мамлакатимизда давлат ҳокимияти ва бошқарувини янада демократлаштиришда икки палатали парламентнинг роли

2016

4(48)

Б.42-45

Рахманкулов М.

Развитие избирательного законодательства и избирательной системы Узбекистана за годы независимости

2016

4(48)

С.53-61

Джавакова К.

К вопросу повышения эффективности участия партийных фракций в законотворческой деятельности

2016

4(48)

С.63-67

Назаров А.

Демократическое общество как цель стратегии, концепции, идеологии и программы национального развития

2016

4(48)

С.68-71

Заманов О.

К вопросу дальнейшего повышения потенциала отечественных адвокатских кадров

2016

4(48)

С.73-76